Kết thúc trong
Thứ 5 Định Kỳ - Nhập Hàng Mê Ly
{{category.title}}
Đang tải danh sách
- {{product.sale_percent}}%
{{product.price_text | number_format}}đ
{{product.sale_price | number_format}}đ/ {{product.unit_name}}
Mua tối thiểu: {{product.min_order_quantity}}